Ax içinden web service kullanımı – Web Services in Ax

Öncelikle Web Service(WS)in ne olduğuna dair küçük bir bilgilendirme yapmalıyız.

WS, bir sunucu üzerinde barındırılan bir programın internet üzerinden istemcilere kullandırılmasını sağlayan yapının adıdır. Kullanılan en temel bileşenler HTTP, WSDL, SOAP ve UDDI olarak sıralanır. WS’ler dış dünya ile iletişimin en temel yöntemlerinden biridir. Örneğin günlük kur değerlerini almak için merkez bankasının web servisi kullanılarak kurlar otomatik güncellenebilir, satıcının web servisi kullanılarak siparişin durumu takip edilebilir, kargo firmalarında gönderinin nerede olduğunu sorgulamak üzere basit web servisler kullanılır vs.

Daha detaylı bilgi için : http://www.w3schools.com/webservices/default.asp ya da http://en.wikipedia.org/wiki/Web_service linklerini takip edebilirsiniz.

Dynamics AX içinden de tıpkı .NET’de olduğu gibi WS kullanılabilir. Bu konuyu test edebilmek için örnek bir WS’e ihtiyacımız var ki bu amaçla http://www.w3schools.com/webservices/tempconvert.asmx‘i kullanabiliriz. Bu WS celcius – fahrenheit derece dönüşümünü sağlayan basit ama güzel bir WS’tir.

Okumaya devam et