Çoklu kayıt arama (Searching for Multiple Occurrences) Tasarım Deseni

Bir metin içinde aranan alt metnin tüm konumlarını bulmak için alttaki yapı kullanılabilir:


int startPos;
TextBuffer textBuffer = new TextBuffer();
;
textBuffer.setText(/*birşeyler yazarak test edin*/);
startPos = 0;
while (textBuffer.find(/*aranacak metni girin*/,startPos))
{
 //bulunan pozisyonu istediğiniz gibi kullanın.
 //bu pozisyon textBuffer.matchPos() ile başlar ve
 //textBuffer.matchLen() uzunluğundadır

startPos = textBuffer.matchPos() + textBuffer.matchLen();
}

Okumaya devam et