Ax 2012 Dialog Fieldlarda Replacement Key kullanımı

Malumunuz Ax 2012 yepyeni bir platform ile geldi ve bildiğimiz şeylerin pek çoğunu yeniden öğrenmemiz gerekti.

Bunlardan bir tanesi de ReplacementKey yapısı.

Eskiden hemen her tablo birbiri ile Extended Data Type’lar üzerinden ilişkilendirilmişken, Ax 2012’de çoğu tablo için RecId ilişkisi tercih edilmiş.

recId malumunuz Int64 tipindedir.

Bu bir bakıma iyi, bir bakıma kötü :

iyi tarafı; Indexler için Int64 kullanılması daha isabetlidir, join ederken Str alan yerine Int64 daha mantıklıdır vs

Kötü tarafı : Tablodaki dataya bakarak ne ile ilişkili olduğunu anlamak çok zorlaşmış olur, Formlarda ya da Dialog alanlarında RecId görünmesi çok çirkin olacaktır.

Okumaya devam et