.NET veri tiplerinin AX içinden kullanılması

Geçenlerde bir arkadaşım alttaki gibi bir soru sordu. Soru özetle şöyle : .NET içinde yapılan bir işlemin aynısını AX’ta nasıl yapabiliriz. Bu sıkça karşılaşılan bir durum, çünkü AX ile .NET’in birlikte kullanılması gereken pek çok uygulama mevcut. Ax içinde System.xxx ile .Net kütüphaneleri kullanılabilir. Kullanımda biraz farklar olmakla beraber genel mantık aynıdır. Ancak .NET tiplerinin ISerializable interface’ini desteklemesi gerektiğinden, bir .NET nesnesi AX nesnesine direk atanabilirken, bir AX nesnesi genellikle .NET nesnesine direk atanamaz.

Soru alttaki gibi:

 

Okumaya devam et

Blogumun WordPress tarafından hazırlanan 2011 yılı raporu

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 15.000 times in 2011. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 6 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Query Nesneleri (Queries) – 4 : Gelişmiş Sorgulamalar

Daha önceki yazılarımda Query nesnelerinden bahsetmiştim.

Bakınız : Query nesneleri 1 Query nesneleri 2, Query nesneleri 3

Bir Query’ye kriterler eklemek için QueryBuildRange nesnelerinin kullanılması gerektiğini de paylaşmıştım. Ancak herbir QueryBuildRange nesnesi standartta tek bir alan için tanımlanır. Ve değer atamak için kullandığımız yardımcı classlar veya fonksiyonlar bize bir noktaya kadar yardım edebilir. Bu da değer ya da aralık atama şeklinde gerçekleşir. (tek bir değer, en büyük değer, değil operatörü, tarih aralığı gibi)

Ancak gerçek hayatta sorgularımız çok daha karmaşık olabilir. Kriterlemiz tek bir alanda toplanamayıp farklı alanların ve – veya operatörleri ile birleştirilmesinden oluşabilir.
Örneğin müşteriler tablosunda müşteri grubu Yurtiçi olanlar ya da para birimi Türk Lirası olanlar gibi. Tabi bu değerlerin sabit olmayıp çalışma zamanında kullanıcıdan alınacağını varsayalım. Bu durumda iki farklı alana veya (OR) operatörü ile aralık eklemek gerekir.

Ya da uygulamamızda müşteri grubu yurt içi ya da yurtuiçi kurumsal olanları sorgulamak istersek aynı alanda veya operatörü (OR) kullanarak bir kriter belirtmemiz gerekir. Peki bunu nasıl yapabiliriz?

QueryBuildRange nesneleri ve OR operatörü
Yukarda da bahsettiğim gibi, bir Query’ye eklenen tüm QueryBuildRange’ler birbirleri ile AND operatörü ile bağlanırlar. Ancak biz bunu her zaman istemeyiz. Standart nesnelerin yardımının bittiği yerde gelişmiş (yada genişletilmiş) sorgulama yöntemleri devreye girer. Query nesnelerinde gelişmiş sorgulama yöntemleri kullanılarak OR operatörünü kullanmanın iki yöntemi vardır.

Okumaya devam et