Static exist Metodu Tasarım Deseni – Static Exist Method Design Pattern

Bir tekil anahtarı olan her tabloya, her en az bir bir static exist metodu eklememiz gerekir.

Exist metodu parametrede belirtilen değerlere tam uyan tek bir kaydın varlığını sorgular. Özellikle belirtilen kriterlere uygun bir kaydın varlığından emin olmanız gerektiğinde kullanılan bir metoddur. Geri dönüş değeri ise boolean bir değerdir.

Exist metodunun özellikleri alttaki gibi listelenebilir.

 1. Static olmalıdır, çünkü eldeki parametrelere göre bir kaydın varlığı araştırılmaktadır.
 2. Boolean değer döndürmelidir. Eğer kayıt varsa true, yoksa false döndürürülür.
 3. Parametre listesi tablodaki alanlarla aynı tipte olmalıdır. Exist metodu içindeki sorguda bu alanların kullanılma sırası da tablodaki indeks sırası ile aynı olmalıdır.
 4. Optimize edilmiş ve anlaşılır bir select cümleciği yazılmalı ve mutlaka firstonly kullanılmalıdır.
 5. Static metodlar hem client side hem de server side çalışabilir. Bu durum özellikle client ya da server anahtar sözcüğü ile kısıtlanmamalıdır.

Dikkat : Alttaki örnekte tableBuffer tanımlamadan kullandığımıza özellikle dikkat ediniz. Bu optimizasyon için seçilmiş çok standart bir kullanım şeklidir. Parantezden sonra nokya’ya bastığınızda talo alanlarının listesi gelmeyecektir. Direk yazmanız gerekir.

Okumaya devam et

Static Find Metodu Tasarım Deseni – Static Find Method Design Pattern

Bir tekil anahtarı olan her tabloya, her bir tekil (unique) indeks için bir static find metodu eklememiz gerekir. Bu find metodu belirtilen değerlere tam uyan tek bir kayıt geri döndürmelidir.
Find Metodunun özellikleri alttaki gibi listelenebilir.

 1. Static olmalıdır, çünkü eldeki parametrelere göre bir kayıt bulması beklenmektedir.
 2. İlgili tablo tipinde bir nesne döndürmelidir. Eğer bulunamzsa null döndürülmelidir.
 3. Metodun ismi find olmalıdır. Birden fazla indeks varsa birden fazla find metodu yazılır ve find’in sonuna alan adı eklenir. Örneğin findRecId metodu find metoduna parametre olarak RecID gönderilmesi gerekitğini ifade eder.
 4. Parametre listesi tablodaki alanlarla aynı tipte olmalıdır. Find metodu içindeki sorguda bu alanların kullanılma sırası da tablodaki indeks sırası ile aynı olmalıdır.
 5. Varsayılan değeri false olan bir boolean parametre almalıdır. Bu parametre selectForUpdate değerini belirleyecektir.
 6. Optimize edilmiş ve anlaşılır bir select cümleciği yazılmalı ve mutlaka firstonly kullanılmalıdır.
 7. Static metodlar hem client side hem de server side çalışabilir. Bu durum özellikle client ya da server anahtar sözcüğü ile kısıtlanmamalıdır.

Okumaya devam et