Çoklu kayıt arama (Searching for Multiple Occurrences) Tasarım Deseni

Bir metin içinde aranan alt metnin tüm konumlarını bulmak için alttaki yapı kullanılabilir:


int startPos;
TextBuffer textBuffer = new TextBuffer();
;
textBuffer.setText(/*birşeyler yazarak test edin*/);
startPos = 0;
while (textBuffer.find(/*aranacak metni girin*/,startPos))
{
 //bulunan pozisyonu istediğiniz gibi kullanın.
 //bu pozisyon textBuffer.matchPos() ile başlar ve
 //textBuffer.matchLen() uzunluğundadır

startPos = textBuffer.matchPos() + textBuffer.matchLen();
}

Okumaya devam et

Kayıt Arama Tasarım Desenleri (Searching for Records Design Pattern)

Dynamics AX içinde kayıt seçimi ile ilgili temel yaklaşımlar iki grupta incelenebilir:

  1. Select cümlecikleri (İlgili yazı dizisi için tıklayınız)
  2. Query nesneleri (İlgili yazı dizisi için tıklayınız)

Bu iki yöntem temelde aynıdır. Her ikisi de veri tabanına bir sorgu yapar ve ilgili kriterlere uyan kayıtları table buffer değişkenlerine atayarak sonuç döndürür. Hangisini ne zaman kullanmamız gerektiğine dair kriterler alttaki gibi sıralanabilir:

Okumaya devam et

Microsoft Dynamics AX Design Patterns

Design Patterns (Tasarım Desenleri) kelimesinin birebir Türkçe karşılığı konusunda henüz bir anlaşmaya varılamamıştır. Genel anlamda; sık kullanılan geliştirme yapılarının çözümünde kullanılacak olan standart yapılara tasarım desenleri adı verilir. Tasarım densenleri ile ilgili daha detaylı bilgi için http://www.tasarimdesenleri.com/  sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yazılım dünyasında farklı tasarım desenleri var olmakla birlikte, Dynamics AX’a özel tasarım desenleri altta listelenmiştir. Bu listedeki her bir konu, Dynamics AX içinde sıkça karşılaşılan sorunları çözmeye yönelik standart yaklaşımları izah etmektedir. Fırsat buldukça herbiri ile ilgili  birer yazı yazacağım.

Okumaya devam et

Sınıfların nesne örneğini oluşturmak (Instantiating Application Objects)

Daha önce Koddan form çağırmak (kod ile form açmak) yazımızda bu konu ile ilgili temelleri paylaşmıştık. Şimdi Tasarım desenleri konusu ile ilgili kısımlarını ve teknik detaylarını paylaşacağız. Ancak bu konuya girmeden önce şunu belirtmekte fayda var :

Nesneleri (Form, rapor vb) açmak ve kullanmak için her zaman MenuItem kullanılmalıdır. MenuItem uygulamadaki API’ler olarak görülebilir. MenuItem, çalıştırılmak istenen uygulama ile kullanıcı arasında soyut bir katman oluşturur. Bu katman aracılığı ile de yetkinlikler kontrol edilir. Menu itemlarla ilgili daha detaylı bilgi için Menu Item tipleri ve kullanımı başlıklı yazıyı inceleyebilirsiniz.

Okumaya devam et